Ministerul Sănătăţii anunţă că pe data de 8 august a avut loc prima şedinţă a grupului tehnic de lucru pentru elaborarea planului de măsuri necesare reformării asistenţei medicale primare.

Prima şedinţă a fost condusă de ministrul Sănătăţii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, grupul tehnic fiind coordonat de doamna secretar de stat conf. dr. Adriana Pistol, se arată într-un comunicat al Ministerului.

Grupul tehnic include, alături de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, reprezentanţi ai Societăţii Naţionale de Medicină de Familie, ai comisiei consultative de medicină de familie a Ministerului Sănătăţii, reprezentanţi ai organizaţiilor pacienţilor cu boli cronice sau cu activitate relevantă în activităţile de prevenţie.

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală primară, atât preventive cât şi curative, creşterea accesului populaţiei la acest tip de servicii, reducerea birocraţiei şi o politică pe termen mediu privind dezvoltarea resurselor umane în asistenţa medicală primară reprezintă condiţia esenţială pentru asigurarea accesului universal la servicii de sănătate, se mai subliniază în document.

Grupul de lucru se va întruni săptămânal, pentru a analiza documentele pentru fiecare dintre obiectivele menţionate şi va apela în funcţie de necesităţi şi la alte organizaţii sau persoane cu expertiză în domeniu.