Compania Antibiotice SA a remis Bursei de Valori Bucureşti raportul cuprinzând rezultatele economico-financiare aferente semestrului I al anului 2022. Rezultatele arată creșteri sustenabile determinate de aplicarea consecventă a politicilor de maximizare a randamentelor și a strategiei de consolidare a afacerii, atât pe plan internațional cât și în România, până în 2030.

Creșterea cu 54% a veniturilor din vânzări

Piețele internaționale au revenit la perioada pre-pandemie, cu o reluare a accesului populației la sistemele de sănătate publică, la programele de spitalizare și tratamentele operatorii. În primele 6 luni, vânzările Antibiotice pe piețele din Europa, Statele Unite ale Americii și Asia-Pacific, au crescut cu 40% comparativ cu perioada similară a anului trecut, generând o creștere a profitabilității cu 10%.

  • O pondere importantă din vânzările pe piețele externe o au substanțele active pe bază de Nistatină (feed-grade, standard, micronizată) care au înregistrat în primele 6 luni ale acestui ani o creștere valorică de 78%, consolidând astfel și  profitabilitatea companiei.
  • Vânzările de produse finite își mențin trendul de creștere pe principalele piețe din America de Nord, Europa și Asia, cuun avans de 17%, superior semestrul I, 2021, generat de consolidarea businessului pe piețe tradiționale din America și Asia, precum și de expansiunea pe noi teritorii (Marea Britanie, Arabia Saudită).

Piața internă a susținut creșterea veniturilor din vânzări prin consolidarea pe segmentele hospital și retail.

  • În spitale, Antibiotice a înregistrat vânzări în creștere cu 32%, în S1, 2022 comparativ cu S1, 2021 datorate în principal revenirii nivelului de asistență spitalicească, numărul pacienților externați din spitale în primele 6 luni 2022 fiind cu 24% mai mare comparativ cu perioada similară a anului 2021.
  • Pe segmentul retail, Antibiotice a înregistrat o creștere de 14% determinată de valorificarea superioară a portofoliului de medicamente cu și fără prescripție medicală precum și prin campanii de promovare pe principalele canale media pentru produsele din brandul umbrelă Nutriensa® și a brand name-urilor asociate (Fluxiv®, Silithor®, Equilibra®, SimbiFlora, Fezivit C®, Lejer®, Soriso®, Sprinten® și Imunofix®).

Consolidarea veniturilor se realizează și prin proiectele de business development contractate în semestrul 1,2022, de tip in-licensing și out-licensing prin care se va completa portofoliul companiei cu un număr de 20 de noi produse și vor fi accesate noi piețe din America de Sud, Australia și Europa.

Ritmul de creștere al vânzărilor a fost susținut în mod echilibrat de toate cele 4 divizii ale companiei: Divizia de substanțe active, Divizia de produse injectabile sterile, Divizia forme solide orale, Divizia produse topice.

Creșterea profitului brut cu 32%
În perioada analizată, Antibiotice a obținut un profit brut în valoare de 26,18 milioane lei, cu 32% mai mare comparativ cu valoarea înregistrată în perioada similară a anului precedent, fiind determinat de creșterea prețurilor pe piețele internaționale și de o structură optimă de vânzare pe piața internă. Aceste strategii au fost aplicate conform planului de maximizare a randamentelor și planului de management al costurilor.

Îmbunătățirea independenței financiare
Diminuarea valorii datoriilor atât pe termen scurt cât și pe termen lung a determinat îmbunătățirea nivelului indicatorului grad de îndatorare, calculat ca raport între datoriile totale și activul total, de la 32% la data de 31.12.2021 la 29% la data de 30.06.2022.
La data de 30.06.2022 Antibiotice nu înregistrează obligații restante la bugetul de stat și bugetul local. Valoarea sumelor achitate în perioada de referință la bugetul de stat este de 48,39 milioane lei și de 1,9 milioane lei la bugetul local.

Investiții pentru dezvoltare sustenabilă
Valoarea investițiilor realizate în primele 6 luni ale anului 2022 au fost orientate spre dezvoltarea stategică și consolidarea afacerii ajungând la valoarea de 17 milioane lei.

Antibiotice este continuu preocupată de îmbunătățirea impactului său asupra mediului înconjurător. În acest an a contractat și utilizează în procesele proprii de producție doar energie verde, provenind din surse 100% regenerabile. Astfel, compania se pregătește ca în perspectivă să-și producă energie verde prin panouri fotovoltaice cât și din alte surse. Această măsură reprezintă un pas major în direcția dezvoltării sustenabile și reducerii emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă.

Cea mai importantă resursă – oamenii bine pregătiți

Dezvoltarea resursei umane și îmbunătățirea gradului de retenție reprezintă preocupări principale ale managementului. În acest context, compania urmărește creșterea nivelului de motivare și satisfacție a propriilor angajați ca factor determinant al performanței. Preocuparea continuă pentru adaptarea sistemului de recompensare și crearea unei politici de motivare financiară și non-financiară a angajaților are rolul de a crește gradul de satisfacție a salariaților și îmbunătățirea retenției personalului. În primele 6 luni ale anului, gradul de retenție al angajaților Antibiotice a fost de 98%.
La începutul anului, Antibiotice a demarat “Academia a+”, o platformă axată pe programe de educație, inovație, susținere și dezvoltare a competențelor profesionale atât a propriilor angajați cât și a comunității, care vizează dezvoltarea calitativă a structurii de resurse umane și adaptarea acesteia la noua configurație a platformei în perspectiva anilor 2028-2030. De asemenea, un alt beneficiu pentru angajați îl reprezintă Club a+, un proiect ce aparține pilonului „Trăim sănătos într-o companie sănătoasă” ce oferă angajaților atât oportunitați pentru practicarea sportului în spații adecvate cât și programe de dezvoltare personală.

 

Antibiotice în primul semestru al anului 2022

  • Creșterea cu 54% a veniturilor din vânzări;
  • Creșterea profitului brut cu 32%;
  • Retenția personalului de 98%;
  • Reducerea gradului de îndatorare de la 32% la 29%; 
  • 100% utilizare energie din surse regenerabile