Asistența medicală comunitară reprezintă o componentă esențială a sistemului de sănătate, cu un rol vital în îngrijirea și promovarea sănătății în cadrul comunităților locale. Pentru a înțelege mai bine importanța și complexitatea acestui domeniu, am discutat în cadrul celui mai recent webinar AM360: Managementul Integrat al Asistenței Medicale , cu Lidia Onofrei, Șef birou – UIS: Unitatea de Incluziune Socială a DGSPPS: Direcţia Generală Sănătate Publică şi Programe de Sănătate, din cadrul Ministerului Sănătății, care ne-a oferit o perspectivă cuprinzătoare asupra acestei activități.

Webinarul cu titlul „Asistența medicală comunitară: Managementul îngrijirii holistice a pacientului” s-a desfășurat în data de 16 aprilie, fiind moderat de Ines Nerina, Blogger, Președintele Asociației Type 1 Dreamer. Speaker în cadrul webinarului a fost și As. Med. Dr. Cristina Chiriac, asistent medical principal licențiat, doctor în medicină, evaluator de servicii medicale și autor de cărți și articole de specialitate în asistență medicală.

Lidia Onofrei a pus accentul înca de la începutul întâlnirii ca o comunitatea este definită ca „un ansamblu al unei populații pe un teritoriu geografic determinat, cu interese și valori comune.” Acest lucru indică varietatea și specificul fiecărei comunități, ceea ce necesită o adaptare a serviciilor de asistență medicală la nevoile și particularitățile locale.

Asistenții medicali comunitari sunt considerați „liantul echipei medicale” de către dna Onofrei, deoarece aceștia sunt esențiali în identificarea problemelor medicale, sociale și socioeconomice ale pacienților. Prin vizite permanente în comunități, aceștia evaluează nevoile individuale și în funcție de ce probleme identifică, anunță specialiștii care pot interveni constituindu-se astfel echipe de îngrijire multidisciplinară.

Este necesară o abordare holistică, pentru a îngriji individul din punct de vedere mental și trupesc”, explică reprezentantul UIS. Astfel, asistența medicală comunitară integrează servicii medicale preventive, curative, de recuperare și de management al bolilor cronice și rare.

Serviciile și rețeaua de asistență medicală comunitară

Există, conform celor prezentate de Lidia Onofrei, o rețea extinsă de asistenți medicali comunitari și mediatorii sanitari, care acoperă aproximativ 50% din unitățile administrative teritoriale la nivel național. Aceștia oferă servicii variate și sunt implicați în intervenții integrate și colaborative cu specialiști atât din domeniul medical cât și social, în principal.

Abordarea integrată a îngrijirii pacienților este esențială și necesită o colaborare strânsă între diferitele cadre medicale și sociale implicate”, subliniază dna Onofrei. Este important să se definească clar rolurile și responsabilitățile în cadrul unei echipe multidisciplinare și să se asigure o comunicare eficientă între membrii echipei.

Mai mult de atât, personalul din asistența medicală comunitară are nevoie de formare și specializare continuă pentru a face față cerințelor complexe ale îngrijirii în comunitate. Este important să existe claritate în privința atribuțiilor și să se implementeze practici de management de caz și de comunicare eficientă.

Perspective și provocări viitoare

Dezvoltarea și extinderea serviciilor de asistență medicală comunitară sunt esențiale pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate. Este nevoie de investiții în resurse umane și financiare, precum și de o mai bună colaborare între autoritățile locale și cele centrale, pentru a sprijini furnizorii de servicii de asistență medicală comunitară.

Cu o abordare integrată și o atenție sporită la nevoile individuale și comunitare, asistența medicală comunitară poate juca un rol crucial în promovarea sănătății și îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii unei comunități”, concluzionează Lidia Onofrei, coordonatoarea națională a activității de asistență medicală comunitară, din cadrul Ministerului Sănătății.

 

Webinarul „Asistența medicală comunitară: managementul îngrijirii holistice a pacientului, parte a programului AM360: Managementul Integrat al Asistenței Medicale, a fost organizat în cadrul platformei EventsMax.ro.

Programul AM360: Managementul Integrat al Asistenței Medicale este un program dezvoltat de Oameni și Companii și reprezintă un angajament pentru dezvoltarea continuă a practicilor de management și calitate în asistența medicală din România. Acest webinar marchează începutul unei serii de evenimente care vor aduce contribuții semnificative la dezvoltarea și îmbunătățirea domeniului.