Pe 24 iunie 2021 a fost lansat proiectul 1HARD/4.1/93 -“Reţea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate de sănătate în domeniul Obezităţii, Diabetului şi a altor tulburări metabolice – OBDIA-NET”, dezvoltat de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T Popa” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău. Evenimentul a avut loc atât onsite, în Aula “George Emil Palade” a UMF Iaşi, cât şi online, pe platforma Microsoft Teams.

“Este un proiect îndrăzneţ, de o valoare considerabilă şi sper ca rezultatele propuse, în special dezvoltarea unei reţele în furnizarea de servicii de sănătate în domeniul patologiilor obezităţii/ diabetului/ nutriţiei să se îndeplinească”, a transmis gazda manifestării, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

La eveniment au participat atât reprezentanţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa din Iaşi, precum prof. univ. dr. Radu Iliescu – prorector strategie instituţională, evaluare academică şi relaţii cu organizaţiile studenţeşti, sindicale, ONG-uri şi comunitatea locală, prof. . dr. Monica Hăncianu – project manager, prof. univ. dr. Dan Timofte, manager al Spitalului “Sf. Spiridon,” cât şi ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, precum academician Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare.

Proiectul este finanţat prin Programul Transfrontalier România-Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.1 – “Suport pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi acces la sănătate” şi se va derula pe o perioadă de 24 de luni, cu un buget alocat de 1.439.631 Euro.

Obiectivul general vizează crearea unei reţele de excelenţă în furnizarea de servicii de sănătate, cercetare medicală (fundamentală, preclinică şi clinică) şi educaţie medicală între entităţi cu expertiză în domeniul patologiilor obezităţii/ diabetului/ nutriţiei. Prin acest proiect se urmăreşte diminuarea decalajului dintre cunoştinţe şi practică în managementul obezităţii, diabetului şi a altor tulburări nutriţionale prin consolidarea capacităţii instituţionale şi o abordare multidisciplinară. Totodată, vor fi generate sinergii între sistemul de cercetare, practica medicală şi sistemul educaţional, care vizează îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi a nivelului de sănătate la nivel regional.

Proiectul urmăreşte:

– Crearea şi dezvoltarea unei reţele transnaţionale şi multidisciplinare (cercetare/ servicii/ educaţie) constând în centre tematice interconectate care deservesc populaţia regională în zona de frontieră;

– Furnizarea de servicii medicale directe pentru populaţia din regiune şi servicii de cercetare în beneficiul universităţilor partenere şi al unităţilor medicale;

– Dezvoltarea sistemului educaţional în regiune şi dezvoltarea instituţională a partenerilor prin achiziţionarea de facilităţi şi înfiinţarea de laboratoare de cercetare şi predare în cele două instituţii partenere.

Valoarea adăugată a proiectului constă în agregarea şi integrarea unei liste multidisciplinare şi complexe de servicii, fără precedent în intervenţia de sănătate publică, cu scopul de a reduce impactul social şi medical asupra populaţiei cu disfuncţii metabolice.