Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un Proiect de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului.

Ordonanța definește ca măsuri de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat ”ansamblul intervențiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătății efectuate în scopul reducerii riscurilor de diabet zaharat, dizabilitate sau deces determinate de această boală.”

Este înlocuit Programul național de prevenție a diabetului cu Plan Național de Prevenție a Diabetului Zaharat care va fi elaborat de o comisie interministerială. Este mai ușor de implementat, operaționalizarea planului urmând să fie făcută prin structurile deja existente, cărora li se adaugă și atribuții legate de preventia diabetului. Măsurile se vor realiza în condițiile prevăzute de actele normative aplicabile fiecărui domeniu în parte. Este menținută posibilitatea de implicare a autorităților publice locale și încurajarea acestora de a se implica în proiecte din zona de prevenție a diabetului zaharat.

Conform art.10 din Ordonanță, ”intervențiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces din cadrul Planului naţional de prevenţie a diabetului zaharat este finanţat, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilități în realizarea acestuia, de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele locale, din donații și sponsorizări, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legislației aplicabile.” În schimb, a fost adaugată explicit și posibilitatea finanțării din fonduri externe: ”Alte entități de drept public sau privat care îndeplinesc condițiile prevăzute în cadrul legislației specifice cu  privire la finanțarea proiectelor din fonduri externe”.

Este redefinit Registrul Național de Diabet Zaharat si Prediabet drept ”o platformă electronică aflată în proprietatea Ministerului Sănătății și în administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, dezvoltată în scopul de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat într-o bază de date unică la național, aflată în interconexiune cu dosarul electronic de sănătate din cadrul Platformei informatice din asigurările de sănătate.”

Utilizarea datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet este permisă Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică și în vederea realizării de rapoarte, analize și evaluări statistice.

În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat, și  Registrul naţional de diabet şi prediabet, conform prevederilor Ordonaței.

Proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 249/2020 poate fi consultat aici.