Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat în transparenţă decizională valoarea punctelor per capita şi pe serviciu în asistenţa medicală primară şi valoarea punctului pe serviciu în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.

Valoarea punctelor calculată de CNAS este următoarea: pentru punctul per capita – 7,7 lei; pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală primară – 6,2 lei; pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate – 3,3 lei.

În urma analizei balanței dintre cheltuielile asociate îngrijirii ambulatorii a pacienților cu diabet zaharat și valoarea ce urmează a fi decontată pentru serviciile medicale acordate, Centrul de Strategii pentru Politici Publice de Sănătate în Diabet consideră că valoarea punctului propusă începând cu luna februarie 2023 nu este fezabilă, sumele rezultate în urma cumulării punctelor pentru serviciile medicale oferite în ambulatoriu (incluzând aici consultația medicală și eventualele proceduri diagnostice sau terapeutice conexe) neacoperind nici măcar costurile asociate oferirii de servicii medicale minimale aferente acestei afecțiuni.

Anticipăm că adoptarea acestei măsuri ar putea duce la imposibilitatea continuării acordării de servicii medicale tuturor persoanelor cu diabet zaharat, fapt ce ar putea duce la apariția unui deficit periculos în accesul pacienților cu diabet zaharat la îngrijiri medicale, în condițiile în care, inclusiv în varianta actuală de finanțare accesul la servicii medicale destinate îngrijirii diabetului zaharat este neuniform distribuit la nivel național, existând în anumite areale geografice un important deficit de prestatori de servicii medicale destinate persoanelor cu diabet zaharat. Facem mențiunea că specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice va fi mai puternic impactată comparativ cu alte specialități medicale, deoarece în cadrul acestei specialități aproape în totalitate serviciile medicale sunt finanțate prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, numărul consultațiilor și serviciilor suportate de către pacient fiind minimale la nivel național, ponderea acestora putând fi considerată a fi neglijabilă în pachetul de venituri al furnizorilor de servicii medicale. Astfel, în cazul acestei specialități devine imposibilă o eventuală compensare a balanței de venituri și cheltuieli prin veniturile obținute în afara contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate. Acest aspect este datorat condiționării realizării consultației medicale prin intermediul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate în vederea emiterii prescripției medicale gratuite pentru medicația antidiabetică din cadrul Programului Național de Sănătate”, se arată în punctul de vedere înaintat autorităților de către Prof. univ. dr. Bogdan Timar, Președinte al Centrului de Strategii pentru Politici Publice de Sănătate în Diabet.

ACES- Asociația pentru consiliere și educație în sănătate își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la această scădere a punctului de servicii medicale acordate în ambulatoriu.

”Numărul persoanelor diagnosticate cu diabet din România este deja mare și în continuă creștere. Decidenții, prin aceastã mãsurã, îi supun riscului de a nu beneficia pe mai departe de servicii medicale de calitate la timp, furnizorii se vor afla în incapacitatea de a acoperi cererea ridicată pentru consultații și, inclusiv, de a-și achita cheltuielile presante cu tot ce înseamnă menținerea activității: chirii, salarii, utilități, birotică, acreditări sunt doar câteva dintre ele. Nu există niciun fel de predictibilitate în condițiile contractuale, ” se arată într-o postare pe facebook a Asociației.

Ambele organizații își arată deschiderea de a ocupa un loc la masa discuțiilor, a negocierilor reale, echitabile și corecte cu CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.