Academia Europeană pentru Asistenți Medicali lansează o serie de cursuri de perfecționare pentru asistenţi medicali cu experienţă sau în formare, studenţi la medicină sau tineri rezidenţi, susţinând astfel alinierea sistemului de îngrijiri medicale din România la nevoile și așteptările pacienților de astăzi. În mâinile profesioniştilor medicali stă calitatea îngrijirilor, iar abilitățile lor sunt cele care fac diferența între o experiență “bună” și una “excelentă” pentru pacient.

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este un proiect educativ unic în România, fondat de Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA.

Academia a creat, pe lângă un program de licenţă pentru asistenţi medicali, cursuri de educaţie medicală continuă pentru profesioniştii medicali. Proiectul promovează un nou model de instruire, axat pe învățare experiențială. Astfel, participanţii la cursuri au şansa să exerseze, într-un Centru de Simulare de ultimă generaţie – un adevărat spital în miniatură – tehnici şi gesturi medicale pe manechine umanoide robotice. În plus, cursanţii primesc feedback în timp real de la specialişti cu experienţă relevantă şi sunt antrenaţi în rezolvarea de studii de caz şi scenarii de simulare.

Centrul de Simulare al Academiei dispune de încăperi care redau în detaliu saloanele unui spital și de manechine high-tech, pe post de pacienți. Manechinele pot reproduce orice scenă din viața unui pacient, atât în stadiu cronic, cât și acut, iar cursanții pot interveni asupra lor cu manevre specifice, sub îndrumarea trainerilor Academiei.

Cursurile Academiei sunt de interes atât pentru asistenţii medicali cu experienţă sau în formare, pentru studenţii la medicină sau pentru tinerii rezidenţi, cât şi pentru factorii decizionali din instituţiile medicale: manageri de instituţii medicale, directori de îngrijiri sau asistenţi şefi. Pentru aceştia din urmă este important ca membrii echipelor lor să îşi perfecţioneze continuu abilităţile practice, pentru a face faţă cu succes diverselor situaţii din activitatea zilnică. Academia dispune de o paletă largă de produse educaționale şi îşi poate adapta cu uşurinţă cursurile și atelierele la nevoile specifice de formare din instituțiile cu care colaborează.

Cursurile integrează informații actualizate conform celor mai recente protocoale, coroborate cu experiența acumulată în relație cu organisme internaționale relevante (Joint Commission International – pentru calitatea şi siguranţa actului medical și European Resuscitation Council – pentru protocoalele actualizate în materie de resuscitare).

Trainerii sunt specialiști cu experiență în domeniile pe care le predau (medici sau asistenţi medicali seniori), dar și în educația adulților. Dobândirea cunoștințelor teoretice este dublată de exersarea intensivă a tehnicilor și a abilităților predate.

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali oferă o șansă unică profesioniştilor medicali interesați de aprofundarea meseriei pe care şi-au ales-o, iar produsele noastre educaţionale oferă cursanților o perspectivă diferită asupra învățării, un model de predare și pregătire tip „360 grade”, la cele mai înalte standarde. Ei au posibilitatea de a-şi exersa abilităţile studiate într-un mediu atent construit şi care beneficiază de tehnologie actuală. Paleta de cursuri pe care o oferim este foarte variată, fiecare cursant putând opta pentru unul sau mai multe traininguri, în funcţie de nevoile sale, ne-a declarat Dan Cârciumaru, Manager Programe Educaționale în cadrul Academiei.

Specialităţile şi domeniile acoperite de cursurile Academiei urmăresc viaţa pacientului, de la stadiul de nou-născut (prin produsele educaţionale destinate ariei de neonatologie sau pediatrie), până la cel de adult. Cursurile adresează nu doar competenţele “tehnice”, cele care presupun manualitate, ci şi abilităţile “soft”, atât de necesare profesioniştilor din domeniu, prin trainingurile de comunicare şi atitudine. Întreaga listă de cursuri și descrierile acestora, precum și detalii despre înscriere pot fi consultate online, accesând link-ul https://cursuri.nursing-academy.eu/cursuri/