În perioada mai-iunie 2023 se derulează în România cea de a 4 a etapă a studiului de evaluare a stării de nutriție a copiilor realizat la nivel național.

Studiul este parte a unei inițiative a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care se derulează în 45 de țări din Regiunea Europeană a OMS și urmărește să monitorizeze tendințele în ceea ce privește supraponderalitatea și obezitatea în rândul elevilor de școală primară cu scopul identificării de acțiuni pentru a răspunde acestei probleme de sănătate publică. Până la acest moment s-au desfășurat 6 runde la nivel internațional, iar în România prima etapă s-a derulat în perioada 2012-2013, ulterior în 2015-2016 și 2018-2019.

Obezitatea infantilă constituie una dintre problemele grave de sănătate ale secolului XXI. Deși unele date privind prevalența obezității infantile pot indica valori scăzute în unele țări europene, există inegalități ale acesteia atât în ceea ce privește prevalența la nivel național, cât și în diverse grupuri populaționale, ceea ce constituie o importantă problemă de sănătate publică la nivelul regiunii europene a Organizației Mondiale a Sănătății. Excesul de greutate este factor important de risc pentru mai multe tipuri de afecțiuni, printre care bolile cardiovasculare (infarct miocardic, accident vascular cerebral), diabetul zaharat, afecțiuni ale aparatului locomotor și pentru anumite tipuri de cancer. Excesul de greutate și obezitatea, pe de altă parte, sunt în mare măsură prevenibile, de aceea este nevoie de cunoașterea factorilor de risc care duc la apariția acestora.

Studiul pentru „Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani)” realizat în cadrul proiectului COSI urmărește să identifice comportamentele și factorii de risc pentru o stare de nutriție precară și să măsoare greutatea și înălțimea copiilor pentru a evalua indicele de masă corporală în vederea stabilirii statusului lor nutrițional. Aceasta se face prin măsurarea periodică (o dată la 3 ani) a greutăţii şi înălţimii cu acelaşi tip de aparat şi în aceleaşi condiţii pentru toţi copiii. Colectarea și analizele sistematice ale acestor date permit evaluarea stării de nutriţie după o metodologie standardizată și o mai bună înțelegere a progresului supraponderalității și obezității la copii la nivel naţional, precum și comparații între țările regiunii europene OMS și stau la baza fundamentării programelor de prevenție.

În cadrul studiului se urmărește:

  • evaluarea măsurătorilor antropometrice (înălțime și greutate corporală) care determină statusul nutrițional și calcularea indicatorilor de creștere pe baza acestor măsurători (subponderalitate, normoponderalitate, supraponderalitate și obezitate);
  • analiza trendului privind prevalența supraponderalității și obezității la copiii de vârstă școlară;
  • identificarea nivelului de activitate fizică a copiilor utilizând datele furnizate de aparținătorii acestora;
  • evaluarea obiceiurilor alimentare ale copiilor pe baza datelor declarate de către familiile copiilor participanți la studiu;
  • evaluarea practicilor privind nutriția și activitatea fizică în școli.

România utilizează în acest studiu protocolul comun elaborat de Biroul Regiunii Europene al Organizației Mondiale a Sănătății și de statele membre participante la COSI. În ceea ce privește procedura derulării studiului, acesta se desfășoară în cadrul Programului național de evaluare a sării de sănătate în coordonarea Institutului Național de Sănătate Publică, prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică, cu sprijinul Inspectoratelor Școlare Județene și a școlilor.

Metodologia de desfășurare a studiului include informarea și obținerea consimțământului informat din partea părinților copiilor participanți la studiu. Aceștia primesc prin intermediul școlilor în care sunt înscriși copiii un formular pentru exprimarea consimțământului informat care conține informații privind studiul și formularul de înregistrare a familiei, urmând să le restituie completate, fără a fi necesară menționarea numelui copilului. Procedurile sunt necesare pentru a informa corect părinții despre studiu și pentru a respecta confidențialitatea datelor. Pe formularul de consimțământ informat sunt oferite datele de contact ale medicului coordonator în eventualitatea în care se doresc informații suplimentare.

Datele obținute în studiu sunt anonimizate, urmând să fie prelucrate în scop statistic pentru stabilirea prevalenței supraponderalității și obezității la copii. Spre exemplificare pot fi consultate rezultatele etapei anterioare ale studiului pe website-ul INSP:

https://insp.gov.ro/download/cnepss/stare-de sanatate/rapoarte_si_studii_despre_starea_de_sanatate/sanatatea_copiilor/rapoarte-nationale/COSI-2019-raport-final.pdf

Informațiile de la nivel internațional pot fi consultate accesând link-ul : https://www.who.int/europe/initiatives/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-(cosi)

Sursa: INSP