Societatea Academică de Medicină a Familiei vă invită, între 28 august – 1 septembrie 2023, la Hotel Grand Caraiman din Neptun, la cea de-a treia ediție a Școlii de Vară, care are ca obiectiv crearea unui spațiu de dialog între toți participanții, deopotrivă specialiști și medici rezidenți, dar și un ecosistem de învățare bazat pe sesiuni practice și workshopuri care să faciliteze acumularea de informații. În perioada celor 5 zile de eveniment se va oferi participanților posibilitatea de a se conecta la comunitatea științifică și de a construi relații profesionale solide.

Toate sesiunile programului științific sunt coordonate de personalități de renume din domeniu, profesori universitari și medici care vin în întâmpinarea nevoii constante de perfecționare a tuturor specialiștilor în medicină de familie:

Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCUCraiova
Workshop: Ecografia abdominală
Acest workshop de inițiere în ecografia abdominală oferă medicilor posibilitatea de a se familiariza și de a-și dezvolta abilitățile de manevrare a sondei ecografice, cursul fiind axat pe demonstrații practice, prelegeri teoretice și discuții de caz, sub îndrumarea D-nei Prof. Dr. Viorela Enăchescu (președinte al Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie, 2018 – 2020).
Demonstrațiile practice se realizează cu ajutorul unui ecograf care permite participanților efectuarea de ecografii abdominale cu recunoașterea reperelor anatomice normale sau a modificărilor patologice specifice. Toți cursanții au posibilitatea de a utiliza ecograful și de a-și îmbunătăți abilitățile.

Conf. Dr. Andreea VARGA & Prof. Dr. Ioan ȚILEATârgu Mureș
Workshop „hands-on” pentru medicul de familie
· Noțiuni de ecocardiografie
· Focus Insuficiența cardiacă
· Focus Hipertensiunea pulmonară
În acest workshop “hands-on”, participantii se familiarizează cu noțiuni elementare de ecocardiografie. Informația teoretică și discuțiile de caz sunt însoțite de sesiuni de hands-on în care participanții au posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile practice de aplicare a tehnicilor elementare de ecografie cardiacă. Sunt puse la dispoziție mini-ecografe de tip Handheld, pe care vor deprinde tehnicile de manevrare a sondei de ecografie cardiacă în vederea efectuării unui examinări ecografice cât mai corecte.

Conf. Dr. Andrea Elena NECULAUBrașov
· Medicina bazată pe dovezi în formarea rezidenților de medicina familiei
În cadrul acestei sesiunii participantii se vor familiariza cu principiile medicinii bazate pe dovezi și utilizarea acestora în formarea din rezidențiat precum și în cercetarea medicală. Se vor parcurge etapele formulării unei întrebări clinice, modalități de căutare a informației medicale în bazele de date medicale, tipuri de studii în cercetarea medicală precum și aplicarea rezultatelor cercetării în practica medicală.
· Managementul urgențelor respiratorii în cabinetul medicului de familie
Dintre primele motive de prezentare în cabinetul medicului de familie se disting afecțiunile respiratorii fie ele acute sau cronice. În cadrul acestei sesiuni vor fi abordate recunoașterea principalelor urgențe respiratorii și managementul acestora la nivelul cabinetului cu un accent aplicat și pe aspectele de dotare a cabinetului în vederea gestionării acestor patologii.
· Gândirea clinică în formarea rezidenților de medicina familiei – cazuri clinice model
În cadrul acestei sesiuni vor fi parcurse modele de gândire clinică în practica medicului de familie utilizând câteva cazuri clinice. Vor fi discutate strategii de abordare a cazurilor, principii de prioritizare în contextul particular al medicinii de primă linie.

Conf. Dr. Polliana Mihaela LERUBucurești
· Angioedemul în practica medicală
· Povara actuală a alergiilor respiratorii

Conf. Dr. Elena Adorata COMANIași
· Factorii de risc cardio-vascular: Score 2
· Riscul cardio-vascular la copil
· Tratamentul Hipertensiunii arteriale in lumina SCORE2

Prof. Dr. Roxana FOLESCUTimișoara
·  Îngrijiri speciale acordate gravidei, lăuzei și copilului în asistența medicală primară
Medicina omului sănătos reprezintă o prioritate a medicului de familie începând prin consilierea pregravidică și ulterior, continuând cu monitorizarea dezvoltării psiho-somatice a copilului. Pornind de la preluare nou-născutului, în cadrul vizitei la domiciliu în primele 4-7 zile și evaluările periodice în cadrul examenului de bilanț, orice tulburare de dezvoltare staturo-ponderală și psiho-motorie poate fi diagnosticată precoce și abordată terapeutic în timp util

Conf. Dr. Daniela GURGUSTimișoara
· Îngrijirile la domiciliu în practica medicului de familie
Practica medicului de familie implică îngrijirile la domiciliu a asiguraților. În acest sens, în cadrul vizitei la domiciliu, medicul de familie va trebui să efectueze investigațiile paraclinice posibile și să monitorizeze clinico-terapeutic evoluția pacienților. Un aspect particular al îngrijirilor la domiciliu, îl reprezintă îngrijirile terminale și paleative în echipe multidisciplinare.

Dr. Mihai Cristian POPESCUBucurești
· Plagiatul și “măsurile de profilaxie” antiplagiat
· Norme moderne de realizare a lucrărilor științifice

Prof. Dr. Doina Carina VOINESCUGalați
· Abordarea pacientului cu patologie reumatismală
· Sindroame dureroase regionale musculoscheletale: mână, cot, umăr, picior, genunchi, şold, patologia discală a coloanei vertebrale
· Osteoporoza

Conf. Dr. Mihaela Adela IANCUBucurești
· Screening și management integrat al factorilor de risc oncologic în cabinetul medicului de familie
· Principii de recuperare a vaccinărilor restante

Șef Lucr. Dr. Daniela Mihaela BALTĂBucurești
· Screening și management integrat al factorilor de risc cardiovascular în cabinetul medicului de familie

Asist. Univ. Dr. Adriana TICĂRĂUBucurești
· Screening și management integrat al factorilor de risc pentru creșterea și dezvoltarea copilului în cabinetul medicului de familie

Șef Lucr. Dr. Laura Maria CONDURConstanța
· Monitorizarea și managementul integrat al pacientului cronic cu HTA, DZ, BCR în cabinetul de Medicina de Familie
· Abordarea integrată a pacientului adult vârstnic în cabinetul de Medicina de Familie. Evaluarea geriatrică standardizată

Conf. Dr. Andreea VARGATârgu Mureș
· Orientări practice în diagnosticul și managementul insuficienței cardiace în asistența medicală primară

Prof. Dr. Ioan ȚILEATârgu Mureș
· Hipertensiunea pulmonară în medicina de familie

Dr. Anca DĂSCĂLESCUBrașov
· Complianța pacienților hipertensivi la monitorizarea factorilor de risc modificabili, în cabinetul medicului de familie, studiu personal

Dr. Ileana Cristina MIRONCraiova
· Pacientul oncologic în practica MF

 

Pentru informații suplimentare vă invităm să accesați pagină web dedicată: https://svmf.samf.ro/inscriere/

Secretariat organizatoric: svmf@samf.ro,  0742.155.510.