Bristol Myers Squibb și Acceleron Pharma Inc. au anunțat aprobarea de către Comisia Europeană (CE) a Reblozyl (luspatercept) pentru tratamentul:

  • Pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii cauzată de sindroame mielodisplazice (SMD) cu risc foarte scăzut, scăzut și intermediar sideroblaști inelari, care au avut un răspuns nesatisfăcător sau sunt ineligibili pentru pentru tratamentul cu eritropoietină.
  • Pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie.

„Dependența de transfuziile sanguine cauzată de anemie în malignitățile hematologice precum SMD poate semnifica, adeseori, vizite frecvente și îndelungate la spital, care pot implica riscuri suplimentare pentru sănătate și pot afecta calitatea vieții pacienților”, a declarat Dr. Uwe Platzbecker, investigator coordonator al studiului MEDALIST, directorul clinicii și policlinicii de hematologie și terapie celulară, Spitalul Universitar Leipzig. „Aprobarea de azi a Reblozyl pune la dispoziția profesioniștilor din domeniul sănătății o nouă terapie, despre care a fost demonstrat că reduce semnificativ numărul de transfuzii de masă eritrocitară de care au nevoie pacienții cu SMD și, în unele cazuri, i-a ajutat pe aceștia să devină independenți de transfuzii.”

„Deși beta-talasemia continuă să fie o boală rară, transfuziile sanguine de care au nevoie, adeseori pe întreaga durată a vieții, acești pacienți pot avea un impact semnificativ asupra stocului limitat de sânge din comunitățile acestora, iar alternativele terapeutice sunt puține”, a declarat Dr. Maria Domenica Cappellini, investigator coordonator al studiului BELIEVE, profesor de medicină la Universitatea din Milano, Fondazione IRCCS Ca Granda. „Aprobarea de către Comisia Europeană a Reblozyl pune la dispoziția pacienților adulți eligibili care suferă de beta-talasemie o nouă și extrem de necesară opțiune terapeutică și, odată cu aceasta, posibilitatea de a deveni mai puțin dependenți de transfuziile de masă eritrocitară.”

Reblozyl este primul și singurul agent de maturare eritroidă aprobat în Uniunea Europeană, reprezentând o nouă clasă terapeutică pentru pacienții eligibili. Această aprobare este bazată pe datele provenite din studiile pivot de fază 3 MEDALIST și BELIEVE, care au evaluat capacitatea Reblozyl de a aborda în mod eficient anemia asociată cu SMD și, respectiv, cu beta-talasemia.

„În UE se efectuează 25 de milioane de transfuzii sanguine în fiecare an, dintre care unele sunt necesare pacienților cu anemie cauzată de boli hematologice precum SMD și beta-talasemia”, a declarat Dr. Diane McDowell, vicepreședinte al departamentului medical global de hematologie, Bristol Myers Squibb. „Reblozyl are potențialul de a aborda eritropoieza ineficientă asociată cu SMD și beta-talasemia, de a reduce dependența pacienților de transfuziile de masă eritrocitară și de a influența consecințele care stau la baza poverii semnificative a anemiei pentru acești pacienți. Alături de partenerii noștri din cadrul companiei Acceleron, recunoaștem nevoia continuă existentă în cadrul anemiilor asociate altor afecțiuni și suntem angajați în activitatea de colaborare cu autoritățile din domeniul sănătății din Europa pentru a face Reblozyl  disponibil acestor pacienți cât mai rapid posibil.” 

 

Despre MEDALIST

MEDALIST este un studiu de fază 3, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, multicentric, care evaluează siguranța și eficacitatea Reblozyl plus îngrijire optimă de susținere (BSC – best supportive care) comparativ cu placebo plus BSC la adulții cu SMD non-del(5q) cu risc foarte scăzut, scăzut și intermediar, conform definiției IPSS-R (Sistemul internațional de atribuire a scorului prognostic, versiunea revizuită – Revised International Prognostic Scoring System). Toți pacienții au fost dependenți de transfuziile de masă eritrocitară și fie erau refractari sau intoleranți la terapia anterioară cu un agent de stimulare a eritropoiezei (ESA – erythropoiesis stimulating agent), fie erau netratați anterior cu ESA și aveau o probabilitate mică de răspuns din cauza nivelurilor serice de eritropoietină endogenă ≥ 200 U/l și nu au efectuat tratament anterior cu agenți de modificare a evoluției bolii.

Studiul clinic a demonstrat o îmbunătățire statistic semnificativă a poverii transfuziilor de masă eritrocitară cu Reblozyl, criteriul de evaluare primar al studiului, cu 37,9% dintre pacienții tratați cu Reblozyl obținând independență de transfuziile de masă eritrocitară timp de cel puțin opt săptămâni în timpul primelor 24 de săptămâni ale studiului clinic, comparativ cu 13,2% dintre pacienții pe placebo. De asemenea, studiul clinic și-a îndeplinit criteriul de evaluare secundar de independență de transfuzii timp de cel puțin 12 săptămâni în decursul primelor 24 și 48 de săptămâni ale studiului, care a fost atins într-o proporție semnificativ mai mare de pacienții care au primit Reblozyl comparativ cu placebo.

Majoritatea evenimentelor adverse apărute în timpul tratamentului (EAAT) au fost de gradul 1-2. EAAT de gradul 3 sau 4 au fost raportate la 42,5% dintre pacienții care au primit Reblozyl și la 44,7% dintre pacienții care au primit placebo. Întreruperea din cauza unei reacții adverse (gradele 1-4) s-a produs la 4,5% dintre pacienții care au primit Reblozyl. Cele mai frecvente (>10%) reacții adverse de toate gradele au inclus fatigabilitate, durere musculo-scheletică, amețeli, diaree, greață, reacții de hipersensibilitate, hipertensiune arterială, cefalee, infecție a tractului respirator superior, bronșită și infecție a tractului urinar.

Rezultatele studiului clinic MEDALIST au fost prezentate pentru prima dată în cadrul sesiunii plenare a întrunirii anuale a Societății Americane de Hematologie (ASH – American Society of Hematology) în decembrie 2018 (rezumatul ASH nr. 001) și au fost selectate pentru „Cele mai bune lucrări ale ASH”. New England Journal of Medicine a publicat rezultatele studiului clinic MEDALIST în ianuarie 2020.

 

Despre SMD

SMD reprezintă un grup de malignități hematologice caracterizate prin producția ineficientă de eritrocite, leucocite și trombocite sănătoase, ceea ce poate conduce la anemie și infecții frecvente sau severe și poate progresa până la leucemie acută mieloidă (LAM). Persoanele cu SMD care dezvoltă anemie necesită frecvent transfuzii regulate de sânge, pentru a crește numărul de eritrocite sănătoase din circulație. Transfuziile frecvente sunt asociate cu un risc crescut de reacții la transfuzie, infecții și supraîncărcare cu fier. Există aproximativ 50.000 de pacienți cu SMD în 5 țări ale UE (Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit).

Despre BELIEVE

BELIEVE este un studiu de fază 3, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, multicentric, care compară Reblozyl plus BSC cu placebo plus BSC la adulții care necesită transfuzii regulate de masă eritrocitară (6-20 unități de masă eritrocitară pe o perioadă de 24 de săptămâni, fără niciun interval fără transfuzii mai lung de 35 de zile în timpul acestei perioade) din cauza beta-talasemiei.

Studiul clinic a demonstrat o îmbunătățire statistic semnificativă a poverii transfuziilor de masă eritrocitară în timpul săptămânilor de la 13 la 24, comparativ cu intervalul de 12 săptămâni de la momentul inițial înainte de randomizare (21,4% cu Reblozyl comparativ cu 4,5% cu placebo), îndeplinind criteriul de evaluare primar al studiului. De asemenea, studiul clinic și-a îndeplinit criteriul de evaluare secundar de reducere a poverii transfuziilor de cel puțin 33%  (cu o reducere de cel puțin două unități) în timpul săptămânilor de la 37 la 48, care a fost atins într-o proporție semnificativ mai mare de pacienții care au primit Reblozyl comparativ cu placebo. De asemenea, studiul a îndeplinit un criteriu de evaluare explorator, cu 70,5% dintre pacienții tratați cu Reblozyl obținând o reducere de cel puțin 33% a poverii transfuziilor de masă eritrocitară de cel puțin două unități pentru oricare 12 săptămâni consecutive comparativ cu intervalul de 12 săptămâni înainte de tratament, comparativ cu 29,5% dintre pacienții pe placebo.

Majoritatea EAAT au fost de gradul 1-2. Întreruperea din cauza unei reacții adverse (gradele 1-4) s-a produs la 5,4% dintre pacienții care au primit Reblozyl. Cele mai frecvente reacţii adverse (>10%) au fost cefalee, durere osoasă, artralgie, fatigabilitate, tuse, durere abdominală, diaree și amețeli.

Rezultatele studiului clinic BELIEVE au fost prezentate pentru prima dată în cadrul întrunirii anuale a ASH în decembrie 2018 și au fost selectate pentru „Cele mai bune lucrări ale ASH”. New England Journal of Medicine a publicat rezultatele studiului clinic BELIEVE în martie 2020.

 

Despre beta-talasemie
Beta-talasemia este o tulburare hematologică ereditară cauzată de un defect genetic al hemoglobinei. Boala este asociată cu o eritropoieză ineficientă, care are ca rezultat producția unor eritrocite mai puține numeric și mai puțin sănătoase, conducând adeseori la anemie severă, o afecțiune care poate fi debilitantă și poate duce la alte complicații pentru pacienți, precum și alte probleme grave de sănătate. Opțiunile de tratament pentru anemia asociată cu beta-talasemia sunt limitate, constând în principal din transfuzii frecvente de masă eritrocitară, care au potențialul de a contribui la supraîncărcarea cu fier, care poate cauza complicații grave, cum ar fi leziunile organelor. În Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Italia, Spania și Regatul Unit există aproximativ 17.000 de pacienți cu beta-talasemie.

 

Despre Reblozyl®

Reblozyl (luspatercept-aamt), un agent de maturare eritroidă primul din clasa sa,  favorizează maturarea eritrocitelor în stadiu tardiv în modelele animale. Bristol Myers Squibb și Acceleron dezvoltă împreună Reblozyl ca parte a unei colaborări globale. Reblozyl este aprobat în prezent în S.U.A. pentru tratamentul:

  • anemiei la pacienții adulți cu beta-talasemie care necesită transfuzii regulate de masă eritrocitară, și
  • anemiei care a eșuat pe tratamentul cu un agent de stimulare a eritropoiezei și care necesită 2 sau mai multe unități de masă eritrocitară într-o perioadă de 8 săptămâni la pacienți adulți cu sindroame mielodisplazice cu sideroblaști în formă de inel (SMD-SI) cu risc foarte scăzut până la intermediar, sau cu sindroame mielodisplazice/neoplasm mieloproliferativ cu sideroblaști în formă de inel și trombocitoză (SMD/NMP-SI-T).

 Reblozyl nu este indicat pentru utilizarea ca substituent al transfuziilor de masă eritrocitară la pacienții care necesită corectarea imediată a anemiei.