La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Executivul a aprobat în şedinţa de vineri Hotărârea privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii (MS), documentul prevede actualizarea listei de medicamente gratuite şi compensate cu un număr de 39 de molecule inovative, destinate pacienţilor cu afecţiuni oncologice, leucemii şi limfoame, aplazie medulară, pacienţi cu boli autoimune, afecţiuni rare, diabet, HIV/SIDA, pacienţi cu transplant.

Cele mai multe medicamente din cele introduse în listă, un număr de 29 de denumiri comune internaţionale, sunt destinate pentru tratarea bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate pentru oncologie, tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA, programul naţional de boli neurologice, programul naţional de diabet zaharat, cel de boli rare şi sepsis, programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană pentru transplant medular, transplant de cord, transplant hepatic, transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas, transplant de celule pancreatice.

„Continuăm procesul de creştere a accesului pacienţilor cu afecţiuni cronice grave la tratamente de ultimă oră prin extinderea listei de medicamente compensate şi gratuite. Cele mai multe medicamente de ultimă generaţie introduse în listă sunt destinate pacienţilor cronici trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Hotărârea de Guvern intră în vigoare la 1 ianuarie 2021 pentru medicamentele incluse necondiţionat, fără impact bugetar sau cu impact bugetar neutru şi începând cu data de 1 februarie 2021 pentru medicamentele incluse condiţionat de încheierea contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat şi pentru medicamentele incluse necondiţionat, dar cu impact bugetar.