Întâlnirea de  negociere CNAS – CMR privind Contractul – cadru și Normele de aplicare ale acestuia a avut loc în data de 13 mai, în intervalul 10:00-14:00. În zilele următoare, vor fi îndeplinite formalitățile necesare pentru încheierea procedurii de negociere (consemnarea discuțiilor și orice clarificări suplimentare).

În cadrul întâlnirii, au fost stabilite următoarele:
  • menținerea valorii punctului pentru medicină de familie și ambulatoriu de specialitate, până la finalul anului 2024;
  • clarificări cu privire la adoptarea pachetelor de spitalizare zi pentru programul de oncologie;
  • continuarea activității grupurilor tehnice de lucru CMR-CNAS, pentru toate segmentele de activitate, cu implicarea activă a corpului medical din toate ariile de specialitate și toate segmentele medicale.

CMR va continua efortul de colaborare inter-instituțională necesar pentru a sprijini CNAS și toate celelalte instituții ale statului, cu rol și atribuții în analizarea și soluționarea problemelor generate de mecansimele de finanțare, care cauzează atât inechități pentru furnizorii de servicii medicale, cât și probleme de acces al populației României la servicii medicale.

Sursa: Colegiul Medicilor din România