PALMED: Procesul de testare este pus în pericol prin decizia Ministerului Sănătății

PALMED: Procesul de testare este pus în pericol prin decizia Ministerului Sănătății
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenția cu privire la riscurile pe care le implică înlocuirea criteriului “celui mai apropiat laborator” pentru repartizarea probelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS CoV-2 cu un alt criteriu, cel privind tipul de laborator primitor: public sau privat.
Măsura a fost adoptată prin Ordinul nr. 366/2021 privind modificarea Ordinului nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății.
Prin articolul unic al Ordinului 366/2021 se modifică alineatul (5) al articolului 4 din Ordinul 807/2020, în sensul introducerii de drept a unui mecanism suplimentar de selecție a furnizorilor de servicii medicale – laboratoare de analize medicale care efectuează testarea pentru COVID-19 și cărora li se repartizează prin direcțiile județene de sănătate publică, respectiv a Municipiului București, probe în vederea prelucrării. Până la apariția modificării amintite, primul criteriu de repartizare a fost cel al „celui mai apropiat laborator”.
De la intrarea în vigoare a Ordinului 366/2021, „direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București se vor adresa prioritar celui mai apropiat laborator din rețeaua publică, pe care îl vor contacta în vederea trimiterii probelor. În situația în care cel mai apropiat laborator din rețeaua publică are capacitatea de testare depășită, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București se vor adresa celui mai apropiat laborator privat”.
„Suntem surprinși de modificarea adusă prin Ordinul 366/2021. De mai bine de un an, suntem cu toții sub presiunea realității pe care o trăim și pe care o gestionăm împreună. În condițiile în care datele statistice arată o creștere a ratei de infectare în rândul populației, nu înțelegem raționamentul și motivele de oportunitate pentru adoptarea acestei măsuri. Suntem de părere că în acest fel, criteriul primordial de celeritate în primirea, procesarea probelor și emiterea rezultatelor analizei a fost înlocuit cu unul artificial, acela al formei de deținere a laboratorului primitor”, consideră Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED amintește faptul că măsurile adoptate trebuie să păstreze un caracter obiectiv cert, să răspundă rapid la necesitățile prezente și viitoare, să eficientizeze procesele și procedurile aplicabile, și nu să le complice în mod artificial. În sprijinul celor exprimate mai sus, PALMED adresează Ministerului Sănătății rugămintea de a analiza datele statistice existente de la instituirea stării de urgență, în data de 15.03.2020, când la nivel național au fost procesate 276 de teste pentru depistarea infecției cu virusul SARS CoV-2. De atunci, capacitatea de testare a crescut semnificativ, în mare parte prin implicarea directă și decisivă a laboratoarelor private de analize medicale.
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED dorește să asigure autoritățile de disponibilitatea la dialog pe temele de interes pentru sistemul de sănătate, cu speranța că prezentul mesaj, transmis oficial și către Ministerul Sănătății, este de natură să clarifice caracterul profund arbitrar și inoportun al măsurii adoptate prin Ordinul 366/2021.