„Consimțământul informat nu este doar un simplu document, ci este o expresie a autodeterminării fiecărui individ. Este o modalitate de informare nu doar a pacientului, ci și a aparținătorului”, a afirmat As. med. Drd. Gabriela CiolpanDirecția de Sănătate Publică Iași. Declarația a fost dată joi, 14 decembrie, în cadrul webinarului intitulat „Dreptul pacienților la Comunicare, Respect, Etică și Demnitate”, parte a Programului „CRED în Medicină”.

Prealabila informare este un drept al bolnavului și o obligație a specialistului (medic și asistent medical)”, completează Gabriela Ciolpan.

Gabriela Ciolpan este Asistent medical licențiat în cadrul DSP Iași și Evaluator de servicii de sănătate ANMCS – Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. De asemenea, este Formator prin educație non-formală și membru fondator al Asociației Spitalelor Publice.

Obținerea consimțământului informat este o «artă»!

Există două standarde de consimțământ:

  • standardul pacientului – se referă la calitatea informației pe care el o primește fără a fi judecat;
  • standardul profesionistului – se referă la prudența acestuia.

Dacă nu am obținut un consimțământ informat și totuși am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a-i salva viața, dacă nu pacientul, atunci aparținătorii legali sunt cei care pot ataca în instanță pe baza acestui temei”, subliniază Gabriela Ciolpan.

Este obligația asistentului medical sau a medicului de a informa pacientul ce reprezintă fiecare injecție sau medicament administrat și de a-i explica ce presupune.

Evaluarea riscului

Evaluarea riscului este un proces complex care se raportează permanent la:

  • rezultatele scontate;
  • evoluția spontană a bolii;
  • condițiile tehnice și competența specialiștilor printr-o evaluare statisică.

Riscul se acceptă numai în interesul pacientului, să fie acceptat liber și clar de către bolnav, să nu aibă efecte umane negative, să fie util și justificat social; se acceptă numai în lipsa unei alternative și trebuie să rezolve o problemă de necesitate medicală”, explică Gabriela Ciolpan, Evaluator de servicii de sănătate.

În prezent există o reală creștere a dorinței pacientului de informare cu privire la actul medical.

„Consimțământul informat trebuie să devină expresia validă și reală a voinței pacientului; se respectă dreptul pacientului de a lua decizii individuale autonome și prin aceasta principiul autodeterminării”, concluzionează Gabriela Ciolpan.

____

Webinarul „CRED în Medicină”: Dreptul pacienților la Comunicare, Respect, Etică și Demnitate a fost organizat în cadrul platformei EventsMax.ro, cu suportul Nord – Grupul Medical Provita.

Programul „CRED în Medicină” susține și promovează standarde înalte de Comunicare, Respect, Etică și Demnitate în practica medicală.

Pentru mai multe informații despre Program, vizitați www.credinmedicina.ro.