Societatea Americană de Cardiologie a emis un nou consens privind ghidarea medicilor cardiologi în iniţierea și monitorizarea tratamentului cu inhibitori de cotransportor sodiu-glucoză 2 (SGLT2) și antagoniști ai receptorului peptid 1 glucagon-like (GLP-1RAs) la pacienţii cu diabet zaharat tip 2.

Beneficiile acestor medicamente asupra sistemului cardiovascular și renal sunt frecvent prezentate și au fost dovedite prin studii clinice importante. Cu toate acestea, există dificultăţi în introducerea lor în practica clinică, posibil în absenţa unor indicaţii clare privind iniţierea și urmărirea tratamentului. Deși uneori este indicat ca decizia de a introduce în schema de tratament un astfel de medicament să fie luată de medicul diabetolog curant, s-a dorit ca prin acest document să se depășească graniţa dintre cele două specialităţi.

 

Materialul integral pe www.viata-medicala.ro.