Precauţii

  • Limitaţi pe cât posibil aglomeraţia, staţi acasă cât mai mult posibil pentru a reduce riscul de contaminare comunitară.
  • Păstrați igiena personală și a spațiului de locuit.
  • Asiguraţi-vă că menţineţi o distanţă suficientă între dvs şi restul persoanelor cu care interacţionaţi (între 1-3 m).
  • Evitaţi drumurile care nu sunt urgente, încercaţi să apelaţi telefonic/online/prin aplicaţii serviciile de care aveţi nevoie. Dacă urmaţi să călătoriţi într-o ţară afectată de coronavirus, reprogramaţi.
  • Limitați vizitele la cabinetele medicale / internările programate. PROTEJAȚI MEDICII!
  • Dacă o persoană în jurul dumneavoastră este răcită/bolnavă EVITAȚI CONTACTUL!

 preventie covid 19 diabet