Este o asociaţie neguvernamentală, nonprofit, înfiinţată in anul 2006 de către 7 părinţi care şi-au propus în primul rând să-i adune în marea familie a “celor dulci” pe toţi copiii si tinerii diabetici din judeţul Mureş.
Scopul asociaţiei este de a promova, sprijini şi apăra interesele copiilor şi tinerilor diabetici, respectiv a familiilor acestora, având caracter umanitar şi caritabil.

Obiectivele asociaţiei:

  • reprezentarea intereselor membrilor săi pe lângă structurile medicale implicate în tratamentul diabetului,
  • reprezentarea membrilor pe lângă organele implicate în protecţia socială,
  • dialog cu autorităţile legiuitoare pentru îmbunătaţirea actelor normative,
  • sprijin si asistenţă de specialitate,
  • acordarea de ajutoare materiale,
  • organizarea de tabere si excursii,
  • editări de pliante, materiale informative şi educative,
  • colaborarea cu asociaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate.

Presedinte: Molnar Rodica
Vicepresedinte: Simon Ilona
Secretar: Olah Maria

Sediul asociaţiei

Tg-Mureş, b-dul 1 Decembrie, nr 162, ap 15, cod 540525
Jud Mureş, tel. 0753 316623,
www.ascotid.ro, contact@ascotid.ro