Ultimele cercetări arată că atingerea obiectivelor glicemice din timp duce la rezultate foarte bune la persoanele care suferă de diabet zaharat de tip 2. Totuși, în ultimul deceniu, încă nu a fost îmbunătățită atingerea obiectivelor A1C (hemoglobină glicozilată).

Unul dintre motive este inerția terapeutică: lipsa ajustării la timp a regimului de tratament atunci când obiectivele terapeutice ale unei persoane nu sunt îndeplinite.

Peste 463 de milioane de adulți din întreaga lume suferă de diabet, 34 de milioane sunt americani, marea majoritate a acestora având diabet de tip 2.

Diabetul zaharat crește mult riscurile de complicații microvasculare și macrovasculare. Se estimează că 32% dintre persoanele cu diabet au și boli cardiovasculare (CVD), 35% au oftalmopatie diabetica, 20-40% au boli renale cronice (CKD) și aproximativ 50% au neuropatie periferică.

Diabetul este, de asemenea, a șaptea cauză principală de deces, atât în Statele Unite, cât și în întreaga lume. Costurile directe și indirecte ale diabetului diagnosticat au fost estimate la 327 miliarde de dolari în Statele Unite în 2017, iar la nivel global, cheltuielile medicale pentru diabet sunt estimate la 760 de miliarde de dolari și se așteaptă să crească la 845 de miliarde de dolari până în 2045.

Studiile de în domeniu au demonstrat că ajungerea la ținte glicemice duce mai devreme la rezultate mult mai bune și reduce riscurile de complicații microvasculare și macrovasculare la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Atingerea țintelor glicemice în traiectoria bolii este asociată cu menținerea nivelurilor A1C mai mici pentru perioade mai lungi.

Baza de dovezi care susține atingerea timpurie a țintelor glicemice s-a extins, la fel și armamentarul terapeutic, care include acum 12 clase diferite de, precum și tehnologii avansate legate tratamentul diabetului.

Aceste evoluții au condus la publicarea de ghiduri detaliate de practică clinică și recomandări de consens care conțin algoritmi de tratament individualizați și apelând la luarea deciziilor partajate de către clinicieni pentru persoane cu diabet zaharat. Deși în urma studiilor există dovezi, încă nu a existat nicio îmbunătățire corespunzătoare în atingerea țintelor glicemice.

Într-adevăr, realizarea obiectivelor A1C individualizate a scăzut de la 69,8 % la 63,8% între 2007 și 2014, iar proporția de persoane cu un A1C 9% a crescut de la 12,6 la 15,5%.

Una dintre cauzele care stau la baza acestei stagnări în curs de îmbunătățire a rezultatelor diabetului este inerția terapeutică: eșecul în avansarea terapiei sau dezintensificarea terapiei atunci când este cazul.

Termenul „inerție terapeutică” se referă în mod specific la deciziile privind tratamentul farmacologic, în timp ce conceptul mai larg de „inerție clinică” se referă la utilizarea unor intervenții cunoscute pentru a preveni rezultatele negative și, de asemenea, cuprinde deficiențe de îngrijire, cum ar fi lipsa de screening, evaluarea riscurilor și prevenția.

Atât inerția terapeutică, cât și inerția clinică au ca rezultat o lipsă de ajustare la timp a regimului de tratament atunci când țintele terapeutice nu sunt îndeplinite pentru persoanele cu diabet și pot împiedica capacitatea lor de a atinge glicemia optimă și de a atinge alte obiective clinice relevante.

Ceea ce lipsește este o structură organizațională generală pentru a identifica cele mai eficiente abordări și soluții și pentru a promova utilizarea acestora la o scară mai largă. Pentru a rezolva această necesitate, Asociația Americană pentru Diabet (ADA) a lansat recent o inițiativă de 3 ani numită Depășirea inerției terapeutice (OTI), ale cărei detalii sunt descrise mai jos.

Scopul inițiativei OTI pentru diabetul zaharat

Scopul general al inițiativei OTI este de a promova adoptarea de practici, strategii, programe și instrumente bazate pe dovezi care abordează determinanții cheie ai inerției terapeutice în îngrijirea diabetului, ceea ce duce la modificarea mai rapida tratamentului și la îmbunătățirea rezultatelor în rândul adulților cu diabet de tip 2.

Obiective și priorități:

1. Îmbunătățirea înțelegerii inerției terapeutice și a impactului acesteia asupra sănătății persoanelor cu diabet

2. Ajutarea medicilor să recunoască inerția terapeutică folosind sistemele și instrumentele existente la dispoziția lor

3. Efectuarea de cercetări pentru identificarea și promovarea activităților, abilităților și metodologiilor care sunt asociate cu atingerea țintelor clinice

4. Îmbunătățirea înțelegerii și respectării clinicienilor la standardele ADA de asistență medicală în diabet, cu accent pe intensificarea tratamentului adecvat și în timp util

5. Dezvoltarea și diseminarea instrumentelor de asistență decizionale pentru utilizare de către medici și persoane cu diabet zaharat

6. Promovarea adoptării și extinderii îngrijirii centrate pe diabet și a dezvoltării de planuri individualizate de gestionare a diabetului

7. Identificarea barierelor cruciale la nivel de sisteme care contribuie la inerția terapeutică și facilitează strategiile pe termen lung

Inițiativa OTI încearcă să treacă de barierele cu care se confruntă medicii de asistență primară în îngrijirea diabetului de tip 2, asistenții medicali, specialiștii în îngrijirea diabetului și educație, dar și nutriționiștii.

Inițiativa va include, de asemenea, eforturi pentru creșterea gradului de conștientizare a conceptului și consecințelor inerției terapeutice în rândul cadrelor medicale și al altor profesioniști din domeniul sănătății care încă sunt angajați în programele lor de formare profesională.

Pentru a îndeplini aceste obiective multiple în cadrul inițiativei și, prin aceasta, pentru a atinge obiectivul de reducere a inerției terapeutice în diabet, ADA a creat parteneriate cu mai multe alte grupuri profesionale medicale. Reprezentanții

Asociației American Medical Group, Asociația Americană a Asistenților Medicali, Asociația Americană a Farmaciștilor și Asociația Specialistilor în Îngrijirea și Educația Diabetului sunt în cadrul comitetului director OTI.

Plan de acțiune trifazat

Dezvoltarea isnițiativei OTI a fost ca un proces trifazic conceput mai întâi pentru alinierea unui spectru larg de părți interesate, apoi pentru colectarea și evaluarea informațiilor existente și stabilirea priorităților și, în final, pentru implementarea și evaluarea soluțiilor practice pentru accelerarea gestionării diabetului și îmbunătățirea rezultatelor pacienților cu diabet tip 2 pe termen lung.

Faza 1: Convocarea părților interesate

ADA a început acest proces prin găzduirea unui summit de o zi întreagă intitulat „Depășirea inerției terapeutice: accelerarea îngrijirii diabetului” în noiembrie 2018.

Au participat peste 100 de profesioniști, incluzând medici primari, endocrinologi, specialiști în îngrijirea diabetului și educație, precum și reprezentanți ai organizațiilor profesionale, sisteme de sănătate, agenții guvernamentale, grupuri de plătitori, reprezentenți din industria dispozitivelor farmaceutice și medicale și grupuri de susținere pentru pacienți, care au demonstrat un nivel ridicat de interes în abordarea acestei probleme omniprezente.

Reprezentanții diferitelor grupuri de părți interesate au prezentat dovezi și perspective asupra impactului și barierelor care conduc la soluții posibile pentru inerția terapeutică.

Comitetul de coordonare a inițiativei OTI s-a întrunit a doua zi pentru a examina prezentările și feedback-urile primite în timpul evenimentului. În urma acestui eveniment, au apărut teme cheie și recomandări pentru direcțiile viitoare.

Faza 2

După summit-ul din 2018, Comitetul de coordonare OTI și personalul ADA au început să stabilească priorități, să creeze soluții și să consolideze parteneriatele.

Grupurile de lucru au prezentat și au condus discuții cu privire la prioritățile și soluțiile propuse pe care le-a identificat fiecare pentru a aborda inerția terapeutică în zona respectivă a temei (adică acces, optimizare practică sau cercetare) . Membrii comitetului au ajuns apoi la un consens asupra unei liste scurte, dar de impact, a priorităților pentru campania de 3 ani. Acestea includ:

• Identificarea celor mai eficiente abordări pentru depășirea inerției terapeutice în practica clinică

• Creșterea gradului de conștientizare a valorii țintelor glicemice

• Îmbunătățirea, de către medici, a metodelor prin care se poate reduce inerția terapeutică în clinici

• Creșterea competenței cadrelor medicale primare în ajustarea terapiei în mod corespunzător, după cum este necesar, pe toată durata vieții unei persoane cu diabet zaharat

• Compilarea și diseminarea unor abordări și strategii practice pentru a ajuta medicii să identifice, folosind resursele existente (de exemplu, EHR), persoanele care se confruntă cu inerție terapeutică și au nevoie de supraveghere

• Reducerea barierelor sistemice pentru ajustarea la timp a terapiei diabetului

Faza 3: Implementarea soluțiilor

Faza finală a inițiativei, în curs de desfășurare, va implica implementarea și evaluarea continuă a unei campanii pentru creșterea gradului de conștientizare a inerției terapeutice, va furniza resurse critice și informații atât pentru cadrele medicale cât și pentru persoanele cu diabet pentru a promova un control glicemic corespunzător, pentru a atingerea țintelor glicemice, iar astfel viața pacienților cu diabet să fie îmbunătățită.

Campania va cuprinde numeroase activități complementare cu impact pe termen scurt, intermediar și pe termen lung. În timp ce unele dintre aceste activități sunt încă perfecționate, multe sunt în curs de desfășurare.

Materialul integral poate fi consultat aici: https://clinical.diabetesjournals.org/content/diaclin/early/2020/07/29/cd20-0053.full.pdf